Tags archives: ไวรัส

ตอบคำถามที่พบบ่อยๆเกี่ยวกับการทำวัคซีนในน้องหมา(ตอนที่ 2)

Q: หลังทำวัคซีนไปแล้ว น้องหมาจะมีอาการซึมหรือไม่สบายไหมคะ A: หลังทำวัคซีนเสร็จใหม่ๆ เจ้าของควรสังเกตอาการน้องหมาหลังทำวัคซีนประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อสังเกตว่ามีอาการแพ้วัคซีนหรือ[...]

ตอบคำถามที่พบบ่อยๆเกี่ยวกับการทำวัคซีนในน้องหมา(ตอนที่ 1)

Q: การฉีดวัคซีนสามารถป้องกันโรคได้อย่างไร A: กลไกของระบบภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายนั้นจะเริ่มจาก เมื่อมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย จะมีเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเข้ามาจับและทำลายเชื้อโรคนั้น[...]