Tags archives: ไม่ทาน

น้องหมาไม่ยอมกินอาหาร

ปัญหายอดฮิตปัญหาหนึ่งสำหรับคนเลี้ยงน้องหมา ไม่ว่าจะน้องหมาพันธุ์เล็กหรือพันธุ์ใหญ่ก็คือ น้องหมาไม่ยอมกินอาหาร เบื่ออาหารง่าย หรือว่าเลือกอาหาร เป็นเพราะอะไร น้องหมาจะป่วยหรือไม่และ[...]