Tags archives: แพ้อาหาร

เรื่องน่ารู้... ดูแลน้องหมาแพ้อาหาร

มีน้องหมาจำนวนมากที่มีปัญหาการแพ้อาหาร ซึ่งบางครั้งสายพันธุ์ก็ส่งผลให้เกิดการแพ้อาหารที่แตกต่าง เช่น พันธุ์ West Highland White Terrier หรือพันธุ์ Shih -Tzu จะมีอัตราแพ้อาหารมากกว่[...]

ไขข้อข้องใจเรื่องน้องหมาแพ้อาหาร

Q: น้องหมาสามารถแพ้อาหารได้ด้วยเหรอคะ แล้วเจอได้บ่อยหรือไม่ A: การแพ้อาหาร (Food Allergy) เป็นภาวะภูมิแพ้ชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านสารอาหารที่น้องหมากินเข้[...]