Tags archives: น้องหมาท้องเสีย

การดูแลน้องหมาท้องเสียและอาเจียนด้วยตัวเอง

หลายๆครั้งที่พบปัญหาว่าเมื่อน้องหมามีอาการท้องเสียและ/หรือมีอาการอาเจียน แต่เจ้าของอาจไม่สะดวกที่จะพาน้องหมามาตรวจกับสัตวแพทย์ในทันที ซึ่งคุณผู้อ่านหรือเจ้าของน้องหมาหลายท่านอาจจะไ[...]

น้องหมาท้องเสีย จะทำอย่างไรดี

อาการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งที่มีโอกาสเจอได้มากในน้องหมาก็ คือ อาการท้องเสีย ซึ่งอาจจะรุนแรงได้โดยเฉพาะในน้องหมาอายุน้อยและน้ำหนักตัวน้อยๆ ซึ่งอาจทำให้น้องหมาเสียชีวิตได้ วันนี้ชุมช[...]