Tags archives: การผ่าตัด

การคุมกำเนิดน้องหมา

ปัญหาหนึ่งสำหรับเจ้าของน้องหมาที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ก็คือ กลัวน้องหมาจะมีลูก เพราะให้เลี้ยงหลายๆตัวก็คงไม่ไหว วันนี้ชุมชนคนรักสุนัขจึงนำข้อมูลเรื่อววิธีการต่างๆในการคุมกำเนิดน้องห[...]

จะเตรียมตัวน้องหมาอย่างไรดี เมื่อต้องวางยาสลบเพื่อทำการผ่าตัด

สิ่งหนึ่งที่เจ้าของน้องหมาหลายๆท่านกังวลมากๆก็คือ น้องหมาจะเข้ารับการผ่าตัด เพราะจะต้องมีการวางยาสลบ บางคนอาจจะเคยพาน้องหมาไปผ่าตัด แล้วเค้าก็ไม่ฟื้นจากยาสลบ ทำให้เสียใจและก็กล[...]