Tags archives: กระดูก

เข้าใจความต้องการ เรื่องอาหารเจ้าตัวเล็ก

          ด้วยสายพันธุ์ที่หลากหลายทำให้สุนัขต้องการโภชนาการที่แตกต่างกันไป นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับสุนัข โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์เล็กที่มีความต้องการเฉพาะต[...]

การเอากระดูกและเนื้อสัตว์ดิบให้น้องหมากินจะมีผลดี-ผลเสียอะไรบ้าง

คงมีเจ้าของน้องหมาบางท่านเคยได้ยินคำแนะนำว่า ไม่ควรเอากระดูกสัตว์และเนื้อสัตว์ดิบๆให้น้องหมากิน โดยเฉพาะกระดูกสัตว์ปีก อย่างกระดูกไก่ หรือ เป็ด แต่บางคนก็เคยได้ยินมาอีกว่า จริงๆให้[...]

อาหารอันตรายสำหรับน้องหมาของคุณ

ช็อกโกแลต ( ระดับความรุนแรง: ทำให้น้องหมาเสียชีวิตได้ ) เนื่องจากมีส่วนประกอบของ Theobromine ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปสู่สมอง อาจทำให้หัวใจวายได้ และเป็นสา[...]