เมื่อน้องหมาไอค่อกแค่ก

เมื่อน้องหมาไอค่อกแค่ก

การไอนั้นเป็นผลมาจากการระคายเคืองหรือการอักเสบที่บริเวณคอ หลอดลมหรือปอด โดยปกติการไอนั้นเป็นกลไกในการป้องกันตัวเองเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในทางเดินหายใจ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ไอนั้นอาจเป็นผลจากทางเดินหายใจโดยตรงหรือจากโรคหัวใจก็ได้ค่ะ

Blog ที่เนื้อหาคล้ายกัน

  • ไม่มี Blog ที่เนื้อหาคล้ายกัน

Leave a reply